Information om arrangemanget

Hur har arbetet med vård och stödsamordning framskridit hittills? Barn som anhöriga – hur uppmärksammar vi dem? Allt fler individer med självskadebeteende uppmärksammas inom socialtjänsten och psykiatrin. Vad finns det för stöd och hjälp, och hur är upplevelsen av stödet?

Välkommen till denna dag med socialtjänst, psykiatri och brukarrörelsen, där vi fokuserar på att utveckla vård och stödsamordning.

Little boy hugging his father

Dagens program

8.30 Samling med morgonfika

09.00 Barn som anhöriga – film från Halland och medverkan av deltagare i en av filmerna, information om pågående utvecklingsarbete mm


10.00 Hur fungerar vård- och stödsamordning i praktiken, med utgångspunkt från barn som anhöriga? Gemensam diskussion.


10.30 Paus med frukt och mingel


11.00 Självskadebeteende, vad är det och hur kan det yttra sig? Föreläsning av Malin Emanuelsdotter från föreningen SHEDO

12.30 Avslutning med gemensam lunch

Kursanvariga: 
Christel Lood, avdelningschef, Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiatriska funktionsnedsättningar, Halmstad kommun, Aslak Iversen, Verksamhetschef/Psykolog, Psykiatrin Halland, Mona Granquist Hallandsrådet, Mary-Anne Jakobsson NSPH Halland

Eventuella frågor kring anmälan och specialkost besvaras av:

Jeannette.miller@regionhalland.se