Information om arrangemanget

 FULLBOKAD

PATRIARK är ett riskbedömningsinstrument för patriarkalt våld med hedern som motiv. Socialtjänsten ska vid utredning av personer som utsatts för hedersrelaterat våld bedöma risken för ytterligare våld och bör använda en standardiserad bedömningsmetod. Att kunna göra en bra riskbedömning är en förutsättning för att förhindra nya våldshandlingar och en viktig del i skyddsarbetet med utsatta personer.

 Utbildningens innehåll:

  • Heder, kultur och migrationsprocessen samt dess påverkan i asyl, det hedersrelaterade våldet
  • Riskbedömningsteori och genomgång av PATRIARK och dess riskfaktorer
  • Fallövningar med PATRIARK
  • Riskformulering och Barnkonsekvensanalys, genomgång och övningar.

Medverkande: Anna-Karin Hasselborg, Stiftelsen Tryggare Sverige

Tid:              25-26 oktober 2017, dag 1, 09:00-16:00, dag 2, 09:00-16:00 (preliminär sluttid)

Plats:          Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad    

Kostnad:    4 200kr exklusive moms (fika och lunch ingår under dagarna)

Antal deltagare: Max 25

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 25 september. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se