Information om arrangemanget

Språkstart Halland - Nu drar vi igång!

Välkommen till en fortbildningsdag om små barns språkutveckling!

Eftermiddagen kommer att innehålla följande programpunkter:

Flerspråkig språkutveckling, Eva-Kristina Salameh, med dr och leg logoped.
Föreläsningen tar upp vad man behöver tänka på när man ska stödja språkutveckling hos flerspråkiga barn.

Att Bokstarta gör skillnad!,
Anna Hällgren, bibliotekskonsulent Västernorrland
Erfarenheter från Bokstart Västernorrland.

Språkstart Halland – små barns språkutveckling  presentation av satsningen och de metoder och material som tagits fram till hembesöken.