Information om arrangemanget

SOTIS är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk i syfte att stärka tobaksfrihet eller begränsa ett redan påbörjat bruk. Skolsköterskor m fl. som testat SOTIS har positiva erfarenheter; enkelt att införa inom skolhälsovården och på ungdomsmottagningar, bra gensvar hos ungdomar och ett strukturerat samtalsfokus är tidsbesparande.

Kursdagar:

  • 31 oktober kl. 9:30-16:00, Hotell Halland, Kungsbacka
  • 1 november kl. 9:30-16:00, Grand Hotell, Halmstad

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan: Anmälan är bindande efter den 20e oktober. En kostnad tillkommer på 500 kr vid utebliven närvaro eller vid sen avbokning efter sista anmälningsdag. Det går bra att lämna över sin anmälan till en kollega. Överlämnande av plats efter sista anmälningsdag görs via mail till linus.engdahl@regionhalland.se Obs. Begränsat antal platser.

Kursledare: Margareta Pantzar, psykolog och utbildare.