Information om arrangemanget

Ett nytt handläggarstöd för tillsyn på fritidsbåtshamnar har nu tagits fram inom projektet Fritidsbåtshamnar. Projektgruppen kommer att presentera handläggarstödets olika delar. Vi kommer att berätta om vad som ska kontrolleras, vilka krav som ska ställas och dela med oss av vår erfarenhet genom att berätta om praktiska fall. Varje del kommer att efterföljas av frågestund.

Projektgruppen för projektet Fritidsbåtshamnar

Linn Åström, Orust

Göran Tobiasson, Kungsbacka

Marie Larsson, Varberg

Max Olsson, Miljösamverkan Östra Skaraborg

Helena Martinell, Göteborg 

Per-Olof Samuelsson, Stenungsund,

Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Teres Heidermark, projektledare Miljösamverkan Halland

 

INNEHÅLL 

Inledning – detta är projektet 

Tillsyn på fritidsbåtshamnar – riktlinjer, prioritering och klassning 

Båtbottenfärger, borttagning av båtbottenfärger och alternativa metoder för att hålla båtbotten fri från havstulpaner

Skyddsåtgärder och krav för spolplattor       

Skyddsåtgärder för grusade och asfalterade uppställningsplatser

Förorenade områden i anslutning till fritidsbåtshamnar

Utformning och skyddsåtgärder för sjömackar

Krav på miljöstation och latrintömning

Nytt system för återvinning av båtar

Checklista – ett stöd i er tillsyn

Avslutande diskussion och frågestund

Avslutning