Information om arrangemanget

Välkommen till den årliga Halländska konferensen för skolledare inom grund- och gymnasiesärskolan! Vi har förlängt anmälningstiden. Alla gamla och nya anmälningar är bindande från den 12 september.

PROGRAM 18 oktober

09:30 Registrering och fika

10:00 Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan – föreläsning och diskussioner, Anna Möller, Skolinspektionen.
Skolinspektionen har granskat utbildningen för elever som är integrerade i grundskolan. Granskningen har fokuserat dels på undervisningen för integrerade elever, dels på rektorns uppdrag att ge förutsättningar till lärarna att bedriva en god undervisning för integrerade elever. Granskningen har även kartlagt vilket stöd huvudmän ger till skolor med integrerade elever och hur huvudmannen resonerar vid beslut om att en elev ska få sin utbildning som integrerad elev i grundskolan. Föreläsningen kommer att handla om granskningens resultat och även ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

12:30 Lunch

13:30 En särskild skola – undervisning och lärande i särskolan. Ett forskningsprojekt, Nina Klang, Uppsala universitet.

15:00 Fika

15:30 Framgångsfaktorer för att organisera LärVux (särskild utbildning för vuxna), enligt Falkenbergsmodellen ur ett skolledarperspektiv, Ola Westmar, Lisa Cederholm och Helena Unger, Falkenbergs kommun.
Föreläsningen fokuserar på skolutveckling inom skolformen LärVux (särskild utbildning för vuxna) och hur verksamhetsutveckling kan bidra till elevernas personliga utveckling, samt att de stärker sin ställning i samhället och i arbetslivet. Vi delar med oss av våra erfarenheter kopplat till aktuell forskning samt ger konkreta tips på framgångsfaktorer som vi anser har spelat roll för vår verksamhets utveckling.

17:00 Avslutning.

19:00 Middag, valbar.

Program 19 oktober:

08:30 Bedömningsstöd i svenska och matematik, Kristina Dahlberg och Jenny Lindblom, Skolverket.
I föreläsningen beskriver Kristina Dahlberg och Jenny Lindblom från Skolverket de obligatoriska bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling samt i taluppfattning för årskurs 1 i grundsärskolan. Bedömningsstöden avser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det blir även en genomgång av det nya bedömningsstödet i matematik för årskurs 2-6 i grundsärskolan.

09:30 Fika

10:00 Kommunikation på arbetsplatsen, Gillis Herlitz.

  • Betyder det någonting särskilt att kommunikationen sker på en arbetsplats?
  • Se människan! Fördomar och kategoritänkande om "de andra".
  • Ansvar i kommunikationen.
  • Respekt för andras uppfattningar och person.
  • Hur bygga upp ett förtroende?

12:30 Lunch och avslutning

Plats:

Hotel Tylösand, Halmstad.

Kostnad:

3 900 kronor exkl moms. Logi ingår inte.
Tillval: Middag 18 oktober 300 kronor exkl moms.

Logi:

Bokas och betalas separat. Uppge bokningsnummer 1894037 för att få Region Hallands upphandlade logipris.

Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 11 september. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Arrangörer för årets Varbergsdagar för särskolans pedagogiska personal:

Anna Aronius, rektor grundsärskola i Varberg,
Kristina Bäckman, rektor gymnasiesärskola i Varberg,
Johan Grahn, rektor grundsärskola i Värnamo.
Cecilia Hågemark, rektor gymnasiesärskola i Halmstad,
Marianne Isaksson, samordnare särskolan i Jönköping,
Helena Nilsson, utbildningssamordnare i Region Halland.