Information om arrangemanget

 

Dialogseminarium mellan bransch och utbildning -

Ny yrkesprognos inom branscherna Bygg & anläggning samt Vård, omsorg & sociala insatser

OBS! Pass 2 är nu FULLBOKAT. Det finns ett fåtal platser kvar på pass 1 - Bygg &anläggning

Kompetensplattform Halland bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium där en alldeles färsk yrkesprognos över branscherna Bygg & anläggning respektive Vård, omsorg & sociala insatser presenteras av WSP. Seminariet är uppdelat i 2 pass, där du kan välja att enbart vara med i ett av passen, alternativt under båda passen. Båda passen avslutas med gemensam diskussion kring bilden som presenterats och hur vi kan möta kommande rekryteringsbehov. Kompetensplattform Halland vill bidra till att skapa förutsättningar till en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare.

09:30–12:00 Pass 1 - Bygg & anläggning

  • Förmiddagsfika
  • Presentation av yrkesprognos Bygg & anläggning
  • Diskussion kring presenterat resultat

13:00-15:30 Pass 2 - Vård och omsorg med boende samt öppna sociala insatser

  • Presentation av yrkesprognos Vård, omsorg & sociala insatser
  • Diskussion kring presenterat resultat
  • Eftermiddagsfika

Seminariet är kostandsfritt. Lunch ingår.

Antal deltagare är begränsat.

 

OBS! Pass 2 är nu FULLBOKAT. Det finns ett fåtal platser kvar på pass 1.