Information om arrangemanget

Under dagarna deltar externa såväl som interna föreläsare.

Första dagen ägnas i första hand åt riskbruk, missbruk och beroende, samsjuklighet, psykosociala stödinsatser och anhörigperspektiv.

Andra dagen fokuserar vi på Halland och den beroendevårdkedja som är under uppbyggnad med föreläsare från länet. Även ämnen som brukarinflytande, barn som anhöriga och ungas missbruk tas upp.

Detaljerat program kommer att publiceras inom kort.