Information om arrangemanget

Dag 1

  • Grunderna i LVU-lagen
  • Intressanta rättsfall
  • Rättens arbete
  • Viktigt att tänka på vid ansökan om LVU-vård

Dag 2

En advokats arbete i LVU-mål

Rättegångsspel, rollspel i en förhandling

Dag 3

Handläggningsfrågor under placering som exempel:

 LVU i kombination med andra insatser

  • Umgängesbegränsning
  • Flyttningsförbud
  • Upphörande av vård

Medverkande:
Jane Andersson-Jarl, socionom och kammarrättsråd och Sofia Lager Millton, socionom

Obs: Antalet deltagare är begränsat till 25