Information om arrangemanget

FULLBOKAD

Utbildningen vänder sig till projektdeltagare, inga förkunskaper krävs. Denna kurs är förkunskap till Projektledarutbildningen som vi också erbjuder.

 

Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha en god förståelse för arbete i projektform.
 • Känna igen och förstå de metoder och verktyg som används.
 •  Förstå sin egen roll och påverkan i gruppen.

Program 9 april

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Introduktion till projektledning
 • Projektlivscykel och Projektmodeller
 • Projektstyrningsmodellen
 • Projektorganisation, Intressenter och kommunikation
 • Praktikfall: Kommunikationsplanering

Program 10 april

 • Återblick på dag 1
 • Projektomfattning/Aktivitetsplan Praktikfall WBS
 • Praktikfall WBS forts Tidplanering/GANTT-schema
 • Praktikfall Tidplanering
 • Resurshantering
 • Praktikfall Resurshantering

Program 11 april

 • Återblick på dag 2
 • Riskhantering
 • Kaffe
 • Praktikfall Riskhantering
 • Diskussion-Frågor
 • Avslutning

Kursledare: CANEA som är upphandlade av Region Halland att genomföra projektutbildningar.

Kostnad: 5 400 kronor exkl moms. Kurslitteratur och måltider ingår.

Anmälan är bindande från den 6 mars med hela kursavgiften. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får förhinder.

Bekräftelse mejlas ut efter den 5 mars