Information om arrangemanget

I maj 2016 antogs en ny EU-förordning som, när den träder i kraft i maj 2018, kommer att ersätta person-uppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen stärker den registrerades rättigheter på många sätt och ställer därför högra krav på personuppgifts-ansvarigas hantering av personuppgifter. Dataskydds-förordningen medför även, vilket är en stor förändring i förhållande till PuL, höga sanktioner vid bristande efterlevnad.

Illustration av PuL

Personuppgiftslagen (1998:204), förkortat PuL, är den nu gällande lagstiftning som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av person-uppgifter. I maj 2016 antogs en ny EU-förordning som, när den träder i kraft i maj 2018, kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen stärker den registrerades rättigheter på många sätt och ställer därför högra krav på personuppgifts-ansvarigas hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen medför även, vilket är en stor förändring i förhållande till PuL, höga sanktioner vid bristande efterlevnad.

Målgrupp:

Fördjupningsutbildningen är för ansvariga personer och personuppgiftsombud, i Region Halland och de halländska kommunerna.

Krav:

att du också går den allmänna utbildningen den 7 mars. Den är nu fullbokad.

Medverkande:

Nicole Norrestad är grundare och ansvarig för bland annat verksamhetsområdet Utbildning och Dataskyddsombud som tjänst på Dataskyddsombud Sverige AB. Nicole har under sina drygt 16 yrkesverksamma år haft ett flertal tjänster som bolagsjurist, personuppgiftsombud och compliance officer med särskilt fokus på personuppgiftshantering. Nicole har följt utvecklingen av Dataskyddsförordningen med intensivt intresse och är djupt insatt i de frågor som förordningen reglerar. Nicole har även hållit ett stort antal utbildningar både i nu gällande PuL och den nya Dataskyddsförordingen för både företag och myndigheter.

Innehåll under dagen

 • Genomgång av reglerna i Dataskyddsförordningen
 • Översiktlig jämförelse med nu gällande PuL
 • Grundläggande krav på behandling
 • Tillåten behandling
 • Registerförteckningar
 • Information
 • Konsekvensbedömningar
 • Samtycke
 • Särskilda kategorier av uppgifter
 • Personuppgiftsbiträden
 • Dataincidenter
 • Sanktioner
 • Överföring till tredje land
 • Övergripande säkerhetskrav
 • Genomförandet av en konsekvensanalys
 • Upprättande av policys och riktlinjer för personuppgiftshantering
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftsombudets arbete med att inventera och förteckna personuppgiftsbehandlingar
 • Genomförande av kontroller inom Dataskyddsombudets ansvar

Även denna utbildningsdag innehåller både praktiska och teoretiska moment, för att skapa ytterligare förståelse för vad kraven innebär i verkligheten. Vi tror att det kan vara värdefullt att i mån av tid även gå igenom hur Region Halland och kommunerna arbetar med:

 • Molntjänster
 • Hantering av bilder och dokumentation
 • Hantering av IT-hjälpmedel såsom paddor och telefoner
 • Sociala medier

Utbildningsmaterial kommer att skickas till er i god tid innan utbildningen så att ni har möjlighet att förbereda er. Det kommer även att skickas ut ett metodstöd med frågeställningar som ni ska fundera på innan utbildningen.

Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment som ger deltagarna möjlighet att knyta informationen till den egna verksamheten.

När du anmäler dig – välj någon av dessa datum! Max 20 personer per dag

Tid och plats 8 mars: klockan 09:00-16:30, Hotel Scandic Hallandia, Halmstad. FULLBOKAT.

Tid och plats 9 mars: klockan 09:00-16:30, Folkets Hus i Varberg.

Kostnad:

2 750 kronor exkl moms.
Regionanställda: Kostnadsfritt.

Anmälan

Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 6 februari. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se