Information om arrangemanget

I maj 2016 antogs en ny EU-förordning som, när den träder i kraft i maj 2018, kommer att ersätta person-uppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen stärker den registrerades rättigheter på många sätt och ställer därför högra krav på personuppgifts-ansvarigas hantering av personuppgifter. Dataskydds-förordningen medför även, vilket är en stor förändring i förhållande till PuL, höga sanktioner vid bristande efterlevnad.

Nu är denna utbildningsdag fullbokad! Vi återkommer med nytt datum för ytterligare en dag.

Illustration av PuL

Personuppgiftslagen (1998:204), förkortat PuL, är den nu gällande lagstiftning som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av person-uppgifter. I maj 2016 antogs en ny EU-förordning som, när den träder i kraft i maj 2018, kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen stärker den registrerades rättigheter på många sätt och ställer därför högra krav på personuppgifts-ansvarigas hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen medför även, vilket är en stor förändring i förhållande till PuL, höga sanktioner vid bristande efterlevnad.

Innehåll under dagen

 • Genomgång av reglerna i Dataskyddsförordningen
 • Översiktlig jämförelse med nu gällande PuL
 • Grundläggande krav på behandling
 • Tillåten behandling
 • RegisterförteckningarInformation
 • Konsekvensbedömningar
 • Samtycke
 • Särskilda kategorier av uppgifter
 • Personuppgiftsbiträden
 • Dataincidenter
 • Sanktioner
 • Överföring till tredje land
 • Övergripande säkerhetskrav

Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment som ger deltagarna möjlighet att knyta informationen till den egna verksamheten.

Utbildningsmaterial kommer att skickas till er i god tid innan utbildningen så att ni har möjlighet att förbereda sig.

Målgrupp:

Utbildningen är öppen för samtliga anställda i Region Halland och de halländska kommunerna, även för dem som ska gå den fördjupade utbildningen den 8 eller 9 mars. Separat inbjudan och anmälan till fördjupningsutbildningen.

Medverkande:

Nicole Norrestad är grundare och ansvarig för bland annat verksamhetsområdet Utbildning och Dataskyddsombud som tjänst på Dataskyddsombud Sverige AB. Nicole har under sina drygt 16 yrkesverksamma år haft ett flertal tjänster som bolagsjurist, personuppgiftsombud och compliance officer med särskilt fokus på personuppgiftshantering. Nicole har följt utvecklingen av Dataskydds-förordningen med intensivt intresse och är djupt insatt i de frågor som förordningen reglerar. Nicole har även hållit ett stort antal utbildningar både i nu gällande PuL och den nya Dataskyddsförordingen för både företag och myndigheter.

Tid:

7 mars 2017 klockan 09:00-16:30.

Plats: OBS! Ny lokal

Halmstads Teaters konferensavdelning, Kungsgatan 25 B, Halmstad.

Kostnad:

1 600 kronor exkl moms.
Regionanställda: Kostnadsfritt.

Anmälan

Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 6 februari. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se