Information om arrangemanget

Kompetensplattform Halland, IUC Halland och Teknikföretagen bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium om tillverkningsindustrins kompetensförsörjning. En alldeles färsk yrkesprognos över branschen presenteras av WSP. Branschföreträdare ger sin syn på prognosen och utbildningsanordnare informerar om de insatser som görs idag för att möta kompetensbehovet i Halland. Seminariet avslutas med gemensam diskussion kring bilden som presenterats och hur vi kan möta kommande rekryteringsbehov.

 

Program

  • Förmiddagsfika
  • Presentation av ny yrkesprognos inom branschen Tillverkningsindustri
  • Reflektioner från branschföreträdare   
  • Kort om utbildningsformer i Halland
  • Gruppdiskussioner kring presenterat resultat

För en mer utförlig inbjudan, vg se bifogat dokument till höger (utskriftsvänlig version)

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 november. Deltagarantalet är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Meddela eventuell specialkost. Vi fakturerar en administrativ avgift på 500 SEK exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare efter sistan anmälningsdagen, dvs den 4 november.

Frågor

Frågor kring innehåll kontakta Pernilla Isaksson
pernilla.isaksson@regionhalland.se

Frågor kring anmälan, kontakta Jeannette Miller
Jeannette.Miller@regionhalland.se