Information om arrangemanget

Kompetensplattform Halland och strategisk grupp skola/utbildning bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium om kompetensförsörjningen inom branschen Utbildning.  En alldeles färsk yrkesprognos över branschen presenteras av WSP. Branschföreträdare ger sin syn på prognosen och utbildningsanordnare informerar om de insatser som görs idag för att möta kompetensbehovet i Halland. Seminariet avslutas med gemensam diskussion kring bilden som presenterats och hur vi kan möta kommande rekryteringsbehov.

Program

 Förmiddagsfika
• Presentation av ny yrkesprognos inom branschen Utbildning
• Reflektioner från branschföreträdare
• Kort om utbildningsformer i Halland
• Gruppdiskussioner kring presenterat resultat

För utförligare information om dagen, vänligen se bifogad länk till höger.

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 november. Deltagarantalet är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Meddela eventuell specialkost. Vi fakturerar en administrativ avgift på 500 SEK exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare efter den 3 november.

 Frågor kring innehåll, kontakta Pernilla Isaksson
pernilla.isaksson@regionhalland.se

Frågor kring anmälan, kontakta Jeannette Miller
Jeannette.Miller@regionhalland.se