Information om arrangemanget

Välkomna till konferensen för FoU-enheter inom primärvården, med syftet att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter.

Temat för konferensen är En stark primärvårdsforskning möjliggör en”god och nära vård” - hur ser vägen framåt ut?