Information om arrangemanget

Anmälningstiden är förlängd till den 27 oktober

Uppföljning/Fördjupningsdag

För dig som tidigare genomgått 2 eller 3 dagars grundutbildning i MI

Medverkande: Yvonne Bergmark Bröske, leg sjuksköterska, MI-lärare (MINT) och utbildare av Diplomerade Tobaksavvänjare.

Syfte med uppföljnings/fördjupningsdag
Att ge deltagarna inspiration, repetition och fördjupning av sina kunskaper i MI som ger en ökad trygghet att använda MI i det dagliga arbetet. Att träna de färdigheter som deltagarna själva känner att de behöver träna på. Att deltagarna får tips och råd och att utveckla sina kunskaper i MI.

Innehåll Uppföljning/Fördjupningsdag

Förmiddag

  • Deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter av sin MI. Under denna rubrik kommer även viss repetition och fördjupning av MI att ske.
  • Deltagarna uppmanas ha med sig fallbeskrivningar till utbildningen. Dessa fallbeskrivningar kommer att diskuteras och användas i övningar senare. (Fallbeskrivningar på svårigheter med MI)

Eftermiddag

  • Motstånd – Kognitiva svårigheter - fördjupning
  • Träning i grupp – deltagarna får möjlighet att med hjälp av sina kolleger på ett pedagogiskt sätt ta sig an de reella fallbeskrivningar de beskrivit som "svåra" eller de samtal som de förväntar sig bli "svåra" i sin profession.
  • Feed back och diskussion
  • Utdelning av intyg

Föreläsarens presentationsbilder kommer att delas ut under dagen

Rekommenderas att ta med din bok som ingick i grundkursen