Information om arrangemanget

Denna utbildningsdag ger dig en kort och översiktlig introduktion av förhållningssättet och den grundläggande samtalsmetoden i motiverande samtal (MI) och varför metoden passar så bra vid våld i nära relationer. 

MI (motivational interviewing) är en evidensbaserad metod som syftar till att hjälpa människor att förändras på sina egna villkor. Motiverande samtal kan användas i sammanhang som syftar till att hjälpa en person att hitta sin egen motivation till förändring, oavsett om det man gör kallas för psykoterapi, behandling, rådgivning eller något annat. MI används i många områden vid både korta och långa samtal inom hälso- och sjukvård, habilitering, företagshälsovård, kriminalvård, socialvård, skolan, mm. Metoden används också vid livsstilsrelaterade sjukdomar.

Föreläsare:  Liria Ortiz, leg. psykolog/leg. psykoterapeut. Hon är också handledare och författare samt verksam som utbildare i motiverande samtal (MI) och KBT. Hon har skrivit en bok om hur man kan använda MI i arbete med våld. ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”, Gothia Fortbildning, 2014.