Information om arrangemanget

Välkommen till en träff för fortsättningen av Livsmedelsprogram för Halland

Vårt arbete att tillsammans göra Halland till en ännu mer framgångsrik matregion fortsätter. Mycket har hänt sedan Handslaget i januari 2017 för engagerade parter i den halländska livsmedelskedjan.

  • Ta del av det som händer inom mat, dryck, måltider och matupplevelser i Halland
  • Få information om arbetet i programmets fyra tematiska områden
  • Halländska profiler ger sina perspektiv på hållbara måltider, mat och dryck  
  • Dela med dig av dina tankar på hur vi tillsammans jobbar vidare på bästa sätt
  • Träffa branschkollegor och matinspiratörer under gemytliga former
  • Miniutställning – välkommen att ställa ut!

Efter ett omfattande dialogarbete och andra insatser, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland.  Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på. På nationell nivå finns också en Nationell Livsmedelsstrategi som också kommer att kopplas till det regionala utvecklingsarbetet inom livsmedelssektorn i Halland. 

För mer detaljerad information, se bifogad PDF "Livsmedelsprogram för Halland".