Information om arrangemanget

Group of happy children playing with colorful balloons

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för förskolor och skolor som tagits fram i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor. Syftet är att öka pedagogers och barns/elevers välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.

 

Sedan augusti 2016 har 30 processledare utbildats i Välmående ger resultat. Nu inbjuder vi till en dag där vi vill summera, lyfta resultat och erfarenheter, blicka framåt samt fira att utbildningen är klar och att vi nu har 30 stycken fantastiska processledare i Halland.

Dagen leds av Malin Rapp från Bättre skolor samt ansvariga för Välmående ger resultat från Region Halland. Det är av stor betydelse att skolledare deltar.

Anmälan:
Processledarna som gått utbildningen är automatiskt anmälda. Skolledare behöver anmäla sig ovan senast den 10 maj. 

Har du frågor kring anmälan, kost samt lokal?
Kontakta jeannette.miller@regionhalland.se

Har du frågor kring programet?
Kontakta Karin.Jansson@regionhalland.se

VÄLKOMNA!

www.regionhalland.se/valmaende

www.facebook.com/valmaendegerresultat