Information om arrangemanget

Hur går det för Halland?! - strategiskt forum 2017

Välkommen till en dag för inspiration och ny kunskap, där vi tillsammans diskuterar Hallands utveckling. Vilka megatrender behöver vi förhålla oss till? Vilka möjligheter och utmaningar står Halland och Västra Skandinavien inför? Hur kan vi arbeta med värderingar i integrationsarbetet? Detta och fler intressanta frågor kommer att stå i fokus under dagen.