Information om arrangemanget

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk hälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och ger dig enkla verktyg hur du kan bemöta personer som upplever migrationsstress.

 

Innehåll:

• Programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

• Migration och psykisk ohälsa- före, under och efter flykten.

• Vad alla på arbetsplatsen bör veta och kunna

• Att förebygga suicid bland ensamkommande

• Så jobbar vi med Hälsoundersökningar inom Hälso- och sjukvården- Asylnoder på vårdcentraler i Halland.

• Bemötande vid PTSD -Posttraumatiskt stressyndrom

• Eventuella önskemål från deltagarna (lämnas vid anmälan)

Medverkande:

Maria Nyström Agback och Henrik Tunér , Sveriges kommuner och Landsting- Uppdrag Psykisk hälsa. Emma Lindström, Camilla Kristensson och Camilla Falk, Region Halland.