Information om arrangemanget

Storköken är en av de större energianvändarna i kommunens fastigheter med stora effektuttag. Det finns kompetens och idéer att samverka kring som kan utgöra ett stöd i planeringen inför investeringar och för ökad användarvänlighet och effektivite

Program

9.00 Idéburen upphandling för hållbar framtid –samverkan i Halland
Gert Erlandsson, projektledareEn glad kvinna kommer med maten

9.10 Presentation nationella nätverk Belivs och Belok
Pia Tiljander RICE (Research Institutes of Sweden)

9.30 Varbergs process för framtagning av nytt kök
Sophia Ånhed, verksamhetsutvecklare kost o städ,
Varbergs kommun

Kungsbackas arbete med energieffektiva storkök
Metod för kökskategorisering, Dimensionering av storkök, Beräkning av bruttoytor
Fredrik Eriksson, energiingenjör, Kungsbacka kommun
Christian Lindbäck, utvecklare måltid

10.10 Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation - resultat från Beloks förstudie Här bli det smak på maten
Josep Termens, CIT Energy Management

10.40 Paus och förfriskning

10.50 Hur påverkas vi av F-gasförordningen
Lennart Rolfsman, RISE

11.20 Kyla och värmeåtervinning genom vatten
Lennart Rolfsman, RISE

12.00 Lunch

13.00 Så här kan vi jobba med LCC i storkök inför upphandling
Daniel Svensson, Energy Service Management i Sverige AB
www.esmanagement.seHär kryddar vi maten

14.30 Workshop kommunvis, inklusive fika.
Vad behöver vi göra lokalt? Vilket stöd behövs i processen framåt?

15.15 -16:00 Vad behöver vi göra tillsammans framöver?
Gert Erlandsson
Sammanfattning och avrundning.

Välkomna med din anmälan!