Information om arrangemanget

Varmt välkomna till en dag om att stärka vårt samarbete kring ungas hälsa!

Förmiddagen handlar om hur vi kan förbättra vårt arbete för att främja ”Dubbelt skydd”. Se Adlongruppens information. Vi kommer att diskutera hur vi kan bli ännu bättre på just kondområdgivning samt ta del av de riktlinjer som ungdomsmottagningarna följer vid preventivmedelsrådgivning för unga kvinnor. Det är viktigt med samsyn kring detta så att unga, oavsett var de söker, får samma information.  

Under eftermiddagen har vi utbyte av erfarenheter samt diskussioner kring samarbete/samverkan mellan våra verksamheter, allt för att främja ungas hälsa.

 

8.30.              Registrering och kaffe/te

9.00.              Metoden ”Dubbelt skydd”, om kondområdgivning och samt om nationella riktlinjer kring övriga preventivmedel

10.30             Förmiddagsfika

12.30             Lunch

13.30             Vårt samarbete kring ungas hälsa. Hur kan vi bli ännu bättre? Vem gör vad?

15.00             Eftermiddagsfika och sammanfattning av vad vi kommit fram till

15.45             Utvärdering av dagen

16.00             Avslut på dagen.

För de som vill påminner vi om de fina möjligheter som finns på Asian Spa att i novembermörkret, på egen bekostnad, njuta av upplevelserna som erbjuds där. http://www.varbergsstadshotell.com/asia-spa