Information om arrangemanget

Inbjudan till utbildning

Diplomerad tobaksavvänjare/grundkurs i tobaksavvänjning Syftet med utbildningen är att få god kunskap om hur man samtalar på bästa sätt med rökare och snusare och om hur man lägger upp tobaksavvänjningsprogram individuellt och i grupp. Utbildningen innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar och ges under ca 4 månader.

Kursdagar:

  • 26-27 september (grundkurs)
  • 26 oktober (fördjupning/handledning)
  • 5 december (diplomeringsdag)

För diplomering krävs närvaro vid samtliga kursdagar, deltagande i handledningstillfällen samt godkänt kunskapsprov. För den som inte har behov av att bli diplomerad går det bra att bara delta i grundkursen. Välj diplomering eller grundkurs vid din anmälan.

 Kursledaren Yvonne Bergmark Bröske är sjuksköterska och handledare i motiverande samtal, och har mer än 30 års erfarenhet av arbete med tobaksprevention. Utbildningen ges i enlighet med Yrkesföreningar mot tobaks nationella standard för utbildning av tobaksavvänjare.

Kursavgift: Kostnadsfri.

Anmälan; är bindande efter sista anmälningsdag, 18 sept. Vi tar ut en avgift på 500kr exkl moms vid ej anmäld frånvaro. Kan du inte nyttja platsen så går det bra att lämna över till en kollega.

Frågor om anmälan och annat praktisk besvaras av Jeannette Miller, tfn 0731-432084, e-post jeannette.miller@regionhalland.se
Frågor om innehållet besvaras av Susanne Johansson, tfn 0702-050779, e-post susanne.l.johansson@regionhalland.se