Information om arrangemanget

Kompetensplattform Halland och Destination Halland 2020 bjuder in till ett kostnadsfritt dialogseminarium om besöksnäringens kompetensförsörjning. En alldeles färsk yrkesprognos över branschen presenteras. Branschföreträdare ger sin syn på prognosen och utbildningsanordnare informerar om de insatser som görs idag för att möta kompetensbehovet i Halland. Seminariet avslutas med gemensam diskussion kring bilden som presenterats och hur vi kan möta kommande rekryteringsbehov.

 För mer utörlig information, vg se bifogad länk (utskriftsvänlig).

Program

• Förmiddagsfika

• Presentation av ny yrkesprognos inom besöksnäringen

• Reflektioner från branschföreträdare

• Kort om utbildningsformer i Halland

• Gruppdiskussioner kring presenterat resultat

Anmälan

görs på Region Hallands hemsida senast den 15 september 2017. Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta jeannette.miller@regionhalland.se

Deltagarantalet är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt. Meddela eventuell specialkost.

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 15 september. Därefter är anmälan bindande och en administrativ avgift på 500 kronor faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till jeannette.miller@regionhalland.se

 

Frågor kring innehåll, kontakta Pernilla Isaksson Pernilla.Isaksson@regionhalland.se
Frågor kring anmälan, kontakta Jeannette Miller, Jeannette.Miller@regionhalland.se

                                  Varmt välkommen!

 Kompetensplattform Halland & Destination Halland 2020