Information om arrangemanget

I handslaget den 26 januari presenteras bearbetade synpunkter från höstens tre möten.

På uppstartsmötet identifierade vi målbilder och på två dialogmöten fördjupade vi oss i fyra insatsområden:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetens

Den 26 januari 2017

blir det en träff där höstens synpunkter presenteras för uppsamling och handslag.

Kostnadsfri. Avanmälan, eller information om överlåtelse av plats, görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Tidigare möten

31 augusti 2016, Uppstart genomfört
13 oktober 2016, Dialogmöte 1 genomfört
17 november 2016, Dialogmöte 2