Information om arrangemanget

Utbildningen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter för dig som chef, eller motsvarande, vid beställning av projekt, uppföljning och implementering efter avslutat projekt. Vi har förlängt anmälningstiden. Alla nya och gamla anmälningar är bindande från den 9 september. OBS! Vi har bytt till lokal i Falkenberg.

Målgrupp:

möte tre människor

Chefer och motsvarande inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Mål med kursen:

 • förstå projektmodellen och vara medveten om olika roller och ansvar i ett projekt,
 • förstå syftet med en styrgrupp och vikten av att ge stöd till både projekt som projektledaren för att kunna nå målen,
 • att se de nödvändiga resurserna och kunna prioritera,
 • skillnaden mellan projektmål och effektmål ska vara tydligt och att man förstår ansvaret för hanteringen av projektets resultat,
 • förstå vikten av samordning och uppföljningsarbete.

Program:

 • Projektmodellen
 • Projekt
 • Projektorganisation, min roll
 • Projektmål - Nyttoeffekt
 • Mötesteknik
 • Framgångsrika projekt
 • Projektavslut
 • Uppföljning, stöd och styrning
 • Tillämpning

Föreläsare:

konsult från CANEA, som är upphandlade av Region Halland att genomföra projektutbildningar. Läs mer om CANEA här >>

Tid:

fredag 6 oktober 2017 klockan 09:00-16:00.

Plats: OBS! Ny plats

Grand Hotel i Falkenberg.

Kostnad:

3 300 kronor exkl moms.

Anmälan:

görs på Region Hallands hemsida senast den 28 september 2017. Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 8 september. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se