Information om arrangemanget

OBS: Fram till den 10 november finns nu möjlighet att anmäla sig till mötet den 23 november.

Bästa samverkansplatsen är ett samarbete mellan Region Halland och Hallands bildningsförbund. Projektet avser att stärka förutsättningarna för samarbeten mellan regionen och det civila samhällets aktörer (den idéburna sektorn).

I år tar Bästa samverkansplatsen avstamp i 2016 års dialogmöten där aktörer från den idéburna sektorn och Region Halland möttes för att diskutera olika utvecklings- och problemområden för samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. I år träder projektet in i en ny fas där ord går till handling.

För att alla, även du som inte deltog i projektet 2016, ska kunna delta på samma villkor, innehåller höstens första samtalsträff en kortare sammanfattning av vad som sagts förr. Det är en fördel att närvara på bägge träffarna eftersom samtalen från den första träffen formar det andra mötet.

Rapporten från förra året kan läsas HÄR (PDF-dokument, 1,1 MB)

Meddela oss gärna om du har någon idé eller särskild fråga som du vill diskutera när du gör din anmälan.

Program för samtalsträff 1, torsdagen den 19 oktober 2017

Det kan hända många saker på ett år. När projektets första dialogmöten hölls 2016 identifierades bland annat integration, språkutveckling och hälsa som önskade samverkansområden. Kvällens samtalsträff diskuterar bland annat om intresset för de identifierade områdena finns kvar eller om det finns behov av att samverka kring andra ämnen. Träffen tittar också på olika modeller för att hitta strukturer för samverkan.

 • 18:00-18:30 Registrering, matigare fika och mingel
 • 18:30-18:40 Rebecca Nordström, projektledare för Bästa samverkansplatsen hälsar välkomna
 • 18:40-19:00 Samverkan i Halland.
  Anföranden från Region Halland (Eva Nyhammar, förvaltningschef - Kultur och skola, Region Halland) och den idéburna sektorn.
 • 19:00-20:00 Samtal om nästa steg för samverkan.
  Hur hjälper vi varandra att samverka? Inom vilka områden gynnas vi av att samverka? Nästa träffs innehåll.
 • 20:00 Sammanfattning och avslut

Program för samtalsträff 2, torsdagen den 23 november 2017

Träffen präglas av samtalen från föregående möte. Innan träffen får deltagarna möjlighet att anmäla intresse kring vilket av de föreslagna områdena som man vill diskutera vidare.

 • 18:00-18:30 Registrering, matigare fika och mingel
 • 18:30-19:00 Rebecca Nordström, projektledare, hälsar välkomna och introducerar de valda ämnena från samtalsträff 1.
 • 19:00-20:00 Samtal om de specifika ämnena, konkreta åtgärder, och vad behövs 2018?
 • 20:00 Sammanfattning och avslut

Frågor om innehållet besvaras av Rebecca Nordström, projektledare på Hallands bildningsförbund, telefon 0735-014172,  e-post: rebecca@hbf.se