Information om arrangemanget

• Är vi forfarande analoga i en digital värld?

• Hur attraktiva är vi när vi inte är platsbundna längre?

• Hur möter vi digitaliseringens förändrade kompetenskrav?

• Initiativen från Ästad Forum 2017 - vad har hänt?