Projektstöd

Projekt är tidsbegränsade insatser som görs för att bidra till Region Hallands mer långsiktiga mål. Har du en idé eller är intresserad av att driva ett projekt kan vi verka som finansiär, diskussionspartner eller förmedlare av kontaktnät.

Så här definierar vi projekt

  • Tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet
  • Preciserat mål och syfte
  • Ett bestämt start- och slutdatum
  • Fastställd budget
  • En tydlig projektägare (+ eventuella samarbetspartners)

Krav på projekt som vi ger medel till

  • Tydlig koppling till ett av våra programområden och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020
  • Applicerbart och intressant för hela regionen
  • Nytänkande där nya metoder eller arbetssätt prövas eller utvecklas
  • Tydlig plan på hur projektet skall leva vidare efter projekttidens slut
  • Plan på hur resultaten av projektet ska spridas