Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 29-39 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Protokollet justerades: 2019-02-19
Anslagets uppsättande: 2019-02-19
Anslagets nedtagande: 2019-03-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionfullmäktige sammanträder 2019-02-27 med början klockan 10:00
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal Kattegatt/Fullriggaren
Kallelse & föredragningslista (PDF-dokument, 131 kB)

 

Lokala nämnden Hylte §§ 1-17 
Sammanträdesdatum: 2019-02-07
Protokollet justerades: 2019-02-18
Anslagets uppsättande: 2019-02-19
Anslagets nedtagande: 2019-03-13
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Lokala nämnden Falkenberg §§ 1-14 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Protokollet justerades: 2019-02-15
Anslagets uppsättande: 2019-02-18
Anslagets nedtagande: 2019-03-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 1-13 
Sammanträdesdatum: 2019-02-07
Protokollet justerades: 2019-02-13
Anslagets uppsättande: 2019-02-14
Anslagets nedtagande: 2019-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 33-41 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Protokollet justerades: 2019-02-13
Anslagets uppsättande: 2019-02-14
Anslagets nedtagande: 2019-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 8-15 
Sammanträdesdatum: 2019-01-29
Protokollet justerades: 2019-02-13
Anslagets uppsättande: 2019-02-14
Anslagets nedtagande: 2019-03-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 16-20 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Protokollet justerades: 2019-02-13
Anslagets uppsättande: 2019-02-13
Anslagets nedtagande: 2019-03-06
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden kultur och skola §§ 18-26 
Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Protokollet justerades: 2019-02-12
Anslagets uppsättande: 2019-02-12
Anslagets nedtagande: 2019-03-05
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Lokala nämnden Varberg §§ 1-15 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04
Protokollet justerades: 2019-02-11
Anslagets uppsättande: 2019-02-12
Anslagets nedtagande: 2019-03-05
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 1-16 
Sammanträdesdatum: 2019-02-01
Protokollet justerades: 2019-02-07
Anslagets uppsättande: 2019-02-08
Anslagets nedtagande: 2019-03-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Lokala nämnden Halmstad §§ 1-14 
Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Protokollet justerades: 2019-02-07
Anslagets uppsättande: 2019-02-08
Anslagets nedtagande: 2019-03-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 14-28 
Sammanträdesdatum: 2019-01-29
Protokollet justerades: 2019-02-07
Anslagets uppsättande: 2019-02-08
Anslagets nedtagande: 2019-03-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionstyrelsens tillväxtsutskott §§ 1-13 
Sammanträdesdatum: 2019-01-22
Protokollet justerades: 2019-02-07
Anslagets uppsättande: 2019-02-08
Anslagets nedtagande: 2019-03-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 16-27 
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Protokollet justerades: 2019-02-06
Anslagets uppsättande: 2019-02-07
Anslagets nedtagande: 2019-03-01
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Skogsegendomsdelegationen §§ 22-37 
Sammanträdesdatum: 2018-12-17
Protokollet justerades: 2019-02-06
Anslagets uppsättande: 2019-02-06
Anslagets nedtagande: 2019-02-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Driftnämnden Psykiatri §§ 1-14 
Sammanträdesdatum: 2019-01-23
Protokollet justerades: 2019-02-05
Anslagets uppsättande: 2019-02-06
Anslagets nedtagande: 2019-02-28
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Driftnämnden Regionservice §§ 1-20 
Sammanträdesdatum: 2019-01-23
Protokollet justerades: 2019-02-05
Anslagets uppsättande: 2019-02-06
Anslagets nedtagande: 2019-02-28
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Kultur och skola §§ 1-17 
Sammanträdesdatum: 2019-01-17
Protokollet justerades: 2019-01-31
Anslagets uppsättande: 2019-01-31
Anslagets nedtagande: 2019-02-22
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-3 
Sammanträdesdatum: 2019-01-22
Protokollet justerades: 2019-01-29
Anslagets uppsättande: 2019-01-30
Anslagets nedtagande: 2019-02-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 1-7 
Sammanträdesdatum: 2019-01-22
Protokollet justerades: 2019-01-29
Anslagets uppsättande: 2019-01-30
Anslagets nedtagande: 2019-02-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson