Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionfullmäktige sammanträder 2018-10-24 klockan 10:00
Plats: Hotell Tylösand, Halmstad
Kallelse och föredragningslista (PDF-dokument, 225 kB)

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 29-30
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Protokollet justerades: 2018-10-17
Anslagets uppsättande: 2018-10-18
Anslagets nedtagande: 2018-11-09
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 27-28
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Protokollet justerades: 2018-10-17
Anslagets uppsättande: 2018-10-18
Anslagets nedtagande: 2018-11-09
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 25-26
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Protokollet justerades: 2018-10-17
Anslagets uppsättande: 2018-10-18
Anslagets nedtagande: 2018-11-09
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsen §§ 155-173
Sammanträdesdatum: 2018-10-10
Protokollet justerades: 2018-10-16
Anslagets uppsättande: 2018-10-17
Anslagets nedtagande: 2018-11-08
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 423-444
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Protokollet justerades: 2018-10-16
Anslagets uppsättande: 2018-10-17
Anslagets nedtagande: 2018-11-08
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 408-422
Sammanträdesdatum: 2018-10-02
Protokollet justerades: 2018-10-15
Anslagets uppsättande: 2018-10-16
Anslagets nedtagande: 2018-11-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 59-70
Sammanträdesdatum: 2018-10-03
Protokollet justerades: 2018-10-15
Anslagets uppsättande: 2018-10-15
Anslagets nedtagande: 2018-11-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 58-67
Sammanträdesdatum: 2018-10-02
Protokollet justerades: 2018-10-15
Anslagets uppsättande: 2018-10-15
Anslagets nedtagande: 2018-11-06
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Halmstad §§ 54-61
Sammanträdesdatum: 2018-10-10
Protokollet justerades: 2018-10-11
Anslagets uppsättande: 2018-10-12
Anslagets nedtagande: 2018-11-05
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Falkenberg §§ 60-67
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Protokollet justerades: 2018-10-11
Anslagets uppsättande: 2018-10-12
Anslagets nedtagande: 2018-11-05
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Driftnämnden Regionservice §§ 58-68
Sammanträdesdatum: 2018-09-19
Protokollet justerades: 2018-10-11
Anslagets uppsättande: 2018-10-12
Anslagets nedtagande: 2018-11-05
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad 
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 383-407
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Protokollet justerades: 2018-10-10
Anslagets uppsättande: 2018-10-10
Anslagets nedtagande: 2018-11-01
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 230-240
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Protokollet justerades: 2018-10-10
Anslagets uppsättande: 2018-10-10
Anslagets nedtagande: 2018-11-01
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 241-252
Sammanträdesdatum: 2018-10-02
Protokollet justerades: 2018-10-09
Anslagets uppsättande: 2018-10-10
Anslagets nedtagande: 2018-11-01
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 259-269
Sammanträdesdatum: 2018-09-25
Protokollet justerades: 2018-10-09
Anslagets uppsättande: 2018-10-09
Anslagets nedtagande: 2018-10-31
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 58-67
Sammanträdesdatum: 2018-09-20
Protokollet justerades: 2018-10-05
Anslagets uppsättande: 2018-10-08
Anslagets nedtagande: 2018-10-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 245-256
Sammanträdesdatum: 2018-09-18
Protokollet justerades: 2018-10-05
Anslagets uppsättande: 2018-10-08
Anslagets nedtagande: 2018-10-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Lokala nämnden Laholm §§ 51-59
Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Protokollet justerades: 2018-10-02
Anslagets uppsättande: 2018-10-03
Anslagets nedtagande: 2018-10-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Skogsegendomsdelegationen §§ 11-21
Sammanträdesdatum: 2018-09-20
Protokollet justerades: 2018-10-02
Anslagets uppsättande: 2018-10-02
Anslagets nedtagande: 2018-10-23
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Regionens hus
Kontaktperson: Samuel Lindh

Driftnämnden Psykiatri §§ 60-69
Sammanträdesdatum: 2018-09-12
Protokollet justerades: 2018-09-26
Anslagets uppsättande: 2018-10-01
Anslagets nedtagande: 2018-10-23
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Cathrin Björn

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 55-64
Sammanträdesdatum: 2018-09-14
Protokollet justerades: 2018-09-28
Anslagets uppsättande: 2018-10-01
Anslagets nedtagande: 2018-10-23
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden Närsjukvård §§ 67-80
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Protokollet justerades: 2018-09-26
Anslagets uppsättande: 2018-09-27
Anslagets nedtagande: 2018-10-19
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Varberg 
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Lokala nämnden Hylte §§ 50-60
Sammanträdesdatum: 2018-09-13
Protokollet justerades: 2018-09-24
Anslagets uppsättande: 2018-09-25
Anslagets nedtagande: 2018-10-17
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Karina Andersson