Utvecklingsområdet dans

Det regionala utvecklingsarbetet inom området innebär att främja dans för både publik och utövare, med barn och unga som prioriterad målgrupp. möjligheterna att dansa och se dans utvecklas i ett samspel mellan kommunala aktörer, studieförbund, institutioner och Region Halland.

Instutiotionen Rum för Dans ska göra dansen mer tillgänglig genom produktion och arrangemang, och bidra till utveckling och förnyelse av konstområdet.

Dansare på scen.

Detta vill Region Halland:

  • Utveckla och fördjupa publikarbetet.
  • Skapa fler samproduktioner och utveckla residensverksamheten.
  • Öka det internationella utbytet för ökad konstnärlig kvalitet.
  • Öka tillgängligheten till dans för unga.
  • Utveckla en plattform för halländskt dansliv.

Läs mer i Hallands kulturplan 2017–2020.