En del av Dansnät Sverige

Genom arrangörsnätverket Dansnät Sverige turnerar svenska och internationella koreografer och grupper. Nätverket arrangerar också seminarier och workshops, samt arbetar för att öka kunskap om dans som konstform.

Rum för Dans är part i Dansnät Sverige.

Dansnät Sverige är ett arrangörsnätverk som arbetar för att sprida och främja samtida danskonst i Sverige. Nätverkets 14 parter och 30-talet samarbetspartner består av föreningar, institutioner, kommuner, regioner och landsting från Norrbotten till Skåne. Dansnät Sverige finansieras av Kulturrådet.

Dansnät Sveriges nationella samproduktioner är interregionala samarbetsprojekt mellan nätverkets parter, där Rum för Dans ingår. Samarbetet är unikt i sin utformning och storlek, det stärker ett regionalt och lokalt sammanhang i en nationell kontext.

www.dansnatsverige.se

Ursäkta oss.