Energikontoret

Energikontoret Region Halland arbetar främst för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning.

Energikontoret samverkar lokalt, regionalt och nationellt:

  • Lokalt ska Energikontoret tillsammans med de kommunala Energi- och klimatrådgivarna och energicoacherna sprida kunskap om effektivare energianvändning och arbeta för minskad klimatpåverkan.
  • Regionalt samverkar Energikontoret för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra aktörer exempelvis Länsstyrelsen, Energi-och miljöcentrum (EMC) och Högskolan i Halmstad.
  • Nationellt samverkar vi med Energimyndigheten och 14 andra regionala energikontor i ”Energikontoren Sverige” som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige. Här kommer du vidare till en presentation av Energikontoren Sverige.

Aktuellt just nu

Det finns olika stöd som ska stötta företag för effektiv energianvändning. Energikontoret erbjuder hjälp med:

  • att lotsa och bedöma vilket stöd som är aktuellt vid förfrågan från företag
  • att ge generellt stöd till företag, före, under och efter kartläggning 
  • marknadsföring och kommunikation
  • att arrangera seminarier för deltagande företag

Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning om lågenergibyggande i Energimyndighetens regi. Inbjudan till regionala seminarier kommer. Vi välkomnar förslag till samverkan! 

Länk till Energimyndigheten.

Dessa utbildningsinriktningar finns inom Energilyftet.

Gert Erlandsson
Miljöstrateg - Projektledare Energikontoret Region Halland , Arena grön tillväxt/bioenergi, kommunkontakt Grön tillväxt
Telefon 035-17 98 22
Mer Information
Göran Jönsson
Chef grön tillväxt - Näringsliv
Telefon 035-17 98 15
Mobiltelefon 070-563 71 35
Mer Information
Jonas Nielsen
Projektledare
Telefon 070-968 63 93
Mobiltelefon 070-968 63 93
Mer Information
Ann-Christin Bengtsson
Miljöstrateg - Utvecklare, internt miljöarbete samt samverkan hållbarhet
Telefon 035-13 49 51
Mobiltelefon 070-313 07 91
Mer Information

Logga EU

Logotyp på EU