Energikontoret

Energikontoret Region Halland arbetar främst för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning

Energikontoret samverkar lokalt, regionalt och nationellt:

  • Lokalt ska Energikontoret tillsammans med de kommunala Energi- och klimatrådgivarna sprida kunskap om effektivare energianvändning och arbeta för minskad klimatpåverkan.
  • Regionalt samverkar Energikontoret med andra aktörer, Länsstyrelsen, Energi-och miljöcentrum och Högskolan, för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering.
  • Nationellt samverkar vi med 13 andra regionala energikontor i ”Energikontoren Sverige” som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige. Se vidare Energikontoren Sverige.

Aktuellt just nu

Statligt stöd till energieffektivisering  företag

Det finns olika stöd som ska stötta företag för effektiv energianvändning. Energikontoret erbjuder hjälp med:

  • att lotsa och bedöma vilket stöd som är aktuellt vid förfrågan från företag
  • att ge generellt stöd till företag, före, under och efter kartläggning 
  • marknadsföring och kommunikation
  • att arrangera seminarier för deltagande företag

Nationellt stöd 2015 - 2020 

  • > 300 MWh eller 100 djurenheter
  • Max 50 000 kr i stöd - eget arbete 600 kr/timma

Se vidare Energimyndigheten

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Först energikartläggning med identifierade åtgärder som kräver investeringar. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent. Stödet får användas till djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen finansiera internt arbete eller att köpa in extern konsult eller utrustning.

Se vidare Energimyndigheten

Energilyftet

Energilyftet som är en utbildning om lågenergibyggande i samarbete med Energimyndigheten:

Länk till Energimyndigheten

Dessa utbildningsinriktningar finns inom Energilyftet

Har du något uppslag eller idé? Vi välkomnar förslag till samverkan! 

Gert Erlandsson
Miljöstrateg - Projektledare Energikontoret Region Halland , Arena grön tillväxt/bioenergi, kommunkontakt Grön tillväxt
Telefon 035-17 98 22
Mer Information
Göran Jönsson
Chef grön tillväxt - Näringsliv
Telefon 035-17 98 15
Mobiltelefon 070-563 71 35
Mer Information
Jonas Nielsen
Projektledare
Telefon 070-968 63 93
Mobiltelefon 070-968 63 93
Mer Information
Ann-Christin Bengtsson
Miljöstrateg - Utvecklare, internt miljöarbete samt samverkan hållbarhet
Telefon 035-13 49 51
Mobiltelefon 070-313 07 91
Mer Information