Namn och förkortningar på förvaltningar och nämnder

I den bifogade filen till höger på sidan hittar du namn och förkortningar för de förvaltningar och nämnder som finns i Region Halland.

Namnen fastställdes i  januari 2013 av regiondirektör Catarina Dahlöf.

Inför mandatperioden 2014-2018 gjordes en översyn av både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Nytillkomna eller förändrade namn är:

  • Regionstyrelsens arbetsutskott
  • Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
  • Regionstyrelsens tillväxtutskott
  • Driftnämnden Kultur och skola
  • Gemensamma Patientnämnden
  • Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

I löpande text skrivs namnen på följande sätt:

Med stor begynnelsebokstav
Samtliga förvaltningar:
Exempel: Psykiatrin Halland, Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus, Regionkontoret, Regionservice, osv.

Samtliga nämnder (men inte styrelser och utskott, se nedan):
Exempel: Patientnämnden Halland, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Regionservice, Lokala nämnden Varberg.

Med liten begynnelsebokstav
Styrelser, utskott och beredningar:
Exempel: regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, skolutskottet, kommunberedningen .