Vem får regionens kulturpris i år?

På onsdag, 29 november, delas Region Hallands kulturpris 2017 ut.

Då är representanter för media välkomna till Regionfullmäktiges möte där pristagarens namn offentliggörs. Direkt efter prisutdelningen finns tillfälle för media att träffa och intervjua pristagaren.

Tid: Den 29/11 klockan 10.00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal ”Kattegatt/Fullriggaren”

Varmt välkomna!

Fakta om Region Hallands kulturpris
Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet och som har anknytning till Hallands län. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset är på 75 000 kronor.

För mer information kontakta:
Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, 035-17 98 89