Välkommen till Ästad Forum 2018

Hur möter vi de förändrade kompetenskrav som digitaliseringen medför? Ästad Forum 2018 är ett av årets viktigaste möte för halländsk tillväxt. Då träffas ett hundratal personer från det halländska näringslivet, politiker och tjänstemän för att ta sig an de mest prioriterade tillväxtfrågorna som ska stärka näringslivet i Halland.  

Välkommen att delta på Ästad Forum. Du kan välja att delta under hela programmet, eller delar av. Programmet i sin helhet kan du läsa här! (PDF-dokument, 311 kB)

Pressträff hålls fredag 9 februari klockan 11.15 med möjlighet till samtal och intervjuer med  politiker och tjänstemän från Region Halland samt representanter för Företagarna.  

Region Halland:
Jörgen Preuss, tillförodnad regiondirektör Region Halland
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott (M)
Per Stané Persson, vice ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott (S)
AnnMari Bartholdsson, näringslivschef, Region Halland

Företagarna:
Flera representanter från Företagarna medverkar.

Ästad Forum genomförs för femte året i rad och arrangeras av Region Halland och Företagarna i Halland.