Välfungerande verksamhet inom Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa konstaterade vid dagens sammanträde att Uppföljningsrapport 2 till och med augusti visar att verksamheten i stort levererar enligt plan. Ett ökat inflöde av remisser samt brist inom vissa yrkeskategorier inom hörselvården och handikappverksamheten har dock påverkat tillgängligheten.

– Det sker därför kraft­ansträngningar i verksamheten för att förbättra tillgängligheten där framförallt kompetensförsörjningen är viktig, säger ordförande Ann Molander (L).

Uppföljningen visar också att akutverksamheten har upprätthållits under sommaren.  Ordförande Ann Molander (L) summerar att medarbetarna har gjort en fantastisk insats med tanke på det extra tryck som sommaren innebär med mycket turister i Halland samtidigt som semesterplaneringen ska fungera.

Driftnämndens sammanträde var förlagt till Kungsbacka och nämndens ledamöter gjorde verksamhetsbesök på Hjälpmedelscentrum, Habiliteringen och Klinisk kemi. Besöken speglar skilda delar av nämndens uppdrag, men alla verksamheterna har en stor betydelse för den samlade hälso- och sjukvården i Halland.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70