Träffa diabetesläkare via digitalt vårdmöte

På barn- och ungdomsmottagningarna vid Hallands sjukhus har en studie påbörjats där man erbjuder patienter med typ 1-diabetes att ersätta vissa besök med digitala vårdmöten. Tanken är bland annat att öka tillgängligheten och flexibiliteten till vård.

- Vi vill också se vilka resultat digitala vårdmöten kan ge på flera parametrar, till exempel patientens livskvalitet och förmåga till egenvård. Vår förhoppning är att vi ska kunna tillhandahålla mottagningsbesök på nätet med minst lika goda resultat som fysiska besök, säger Peter Adolfsson, överläkare vid mottagningen.

Ett digitalt vårdmöte genomförs under säkra förhållanden via nätet med hjälp av dator, läsplatta eller en smart telefon.

- Det innebär att patient med familj kan koppla upp sig på skolan, jobbet eller annan plats vid en avtalad tid med läkaren. Man ansluter på ett säkert sätt till vårdmötet med hjälp av sitt mobila bank-ID, säger Johan Blom, utvecklare-IT på Hallands sjukhus.

Om patienten enbart har fysiska möten med läkaren träffas de var tolfte vecka à 45 minuter. Det digitala spåret innebär en träff med läkaren var sjätte vecka via ett digitalt vårdmöte à 15 minuter – vart fjärde vårdmöte sker fortfarande fysiskt.

Det är valfritt att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Just nu är det över 80 patienter som ingår i kontrollgruppen för studien.

Redan idag kan patienter vid mottagningen ladda ner sina blodsockervärden via nätet, så att både de och läkare kan följa värdena dygnet runt – oavsett var man befinner sig och vilken glukosmätare, insulinpenna eller insulinpump som används. Vid ett digitalt vårdmöte används värdena som grund för analys, precis som vid ett fysiskt möte.

Först att testa
Andreas Olsson och hans son var bland de första att testa ett digitalt vårdmöte hos barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka:

- Det här är en jättebra möjlighet för oss. Vi använder redan idag insulinpump och glukos-scanner där vi kan följa mins sons värden dygnet runt digitalt. Utifrån värdena kan läkaren coacha oss via digitalt vårdmöte istället för att vi åker till sjukhuset. Mycket smidigt och tryggt!

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Blom, IT-utvecklare, tfn 073-850 17 04.
Peter Adolfsson, överläkare, tfn 070-628 72 32.

För kontakt med Andreas Olsson, vänligen kontakta:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71.

Bakgrund
Att utvärdera möjligheterna med digitala vårdmöten mellan patienter och vårdgivare är en prioriterad aktivitet i genomförandeplanen för hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025. Här kan du läsa mer om strategin.