Samhällsbygge pågår när Region Halland är i Almedalen

Första veckan i juli är Region Halland återigen på plats i Almedalen, Sveriges största politiska mötesplats för aktuella samhällsfrågor

- Vår närvaro på Almedalen är viktig säger Mats Eriksson, regionstyrelsen ordförande och förra året gav oss goda erfarenheter. Almedalen är en arena där kontakter knyts och initiativ tas till viktiga samarbeten som bidrar till en positiv samhällsutveckling till gagn för invånaren i Halland och för Sverige.

- På Almedalen startar vi ”Hallandsinitiativet”. En plattform och ett nytt sätt att lösa komplexa och viktiga samhällsutmaningar i samverkan med andra, utifrån fler perspektiv och med digitala lösningar inom hälsa, vård, skola, infrastruktur, integration, hållbarhet, bostäder och demokrati, avslutar Mats.

Region Halland anordnar onsdagen den 5 juli tre seminarier samt ett lunch- och ett kvällsmingel på Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18 i Visby.

Region Hallands program onsdagen den 5 juli

Kl 11.00 – 12.30Lunchmingel med Lisa Lemke

Lisa Lemke, halländsk matkreatör bjuder på mat och samtal tillsammans med Stefan Bengtsson (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande. Om gränsöverskridande och bred samverkan som har lett fram till Hallands livsmedelsprogram för fler jobb och hållbar tillväxt.

Kl 12.30 – 13.30 En sjukvård med patientens fokus - hur river vi murar och organisatoriska gränser

Ett lösningsorienterat samtal med Therese Scott Duncan, forskare och projektledare för Spetspatienter, Lars-Torsten Larsson, Socialstyrelsen, Anna-Greta Brodin, SKL, Mats Eriksson och Martin Engström, Region Halland tillsammans med deltagare på seminariet.

Kl 14.00 – 15.00 Fler bostäder och bättre infrastruktur med gränsöverskridande samarbeten – vem ska ansvara för vad? 

Ett lösningsorienterat samtal med Lina Bjerke, Internationella Handelshögskolan Jönköping, Alexandra Laurén, Skanska Sverige, Johan Edstav, statlig samordnare för byggandet av nya städer, Rudiger Ahrend, OECD och Dag Hultefors, Region Halland tillsammans med deltagare på seminariet.

Kl 16.00 – 17.00  Digitala lösningar i offentlig verksamhet – hur möter vi utmaningar och växlar upp tempot? 

Ett lösningsorienterat samtal med Carl Heath, RICE Interactive, Patrik Sundström, SKL, Ann-Christine Hertz, Hälsoteknikcentrum Halland, Lars Lundberg, Näringspolitisk expert IT Almega och Lise-Lotte Bensköld Olsson, Region Halland tillsammans med deltagare på seminariet.

Kl 19.30 Kvällsmingel med besök av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)

Moderator är Willy Silberstein, känd journalist från TV med vana att intervjua politiker och makthavare.

Delta och följ– även på avstånd

- Med årets närvaro vill vi leva som vi lär, säger Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör Region Halland. Därför har vi dels satsat på ett annorlunda och digitalt sätt för upplägg av våra seminarier med möjlighet att delta och följa oss också från hemmaplan.

- Vi kommer att sända alla våra seminarier via Facebook på sidorna Region Halland och Halland växer. På Twitter kan du följa våra flöden och delta under taggarna #hallandväxer #almedalen #svpol #hallandialmedalen. Ni kan också förvänta er dagliga summeringar måndag – torsdag på Facebook, avslutar Johanna.

Närvarande från Region Halland i Almedalen

De politiska företrädare som åker till Almedalen är regionstyrelsens arbetsutskott; Mats Eriksson (M), Stefan Bengtsson (C), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Dag Hultefors (M) och Per Stané Persson (S).  På plats är också ett antal tjänstepersoner på direktörs- och ledningsnivå från Region Halland samt en stab för kommunikation och genomförande. Totalt 23 personer.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör
Telefon: 070 – 082 22 14
E-post: johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg

Telefon: 073-305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se