Region Halland medfinansierar unik forskningsstation vid sjön Bolmen

Sydvatten AB:s etablering av en forskningsstation vid Bolmen är ett första steg i målsättningen att skapa gynnsamma förutsättningar för platsspecifik forskning, innovation och samverkan kring vatten och vattenrelaterade tjänster. Region Hallands medfinansiering på en halv miljon kronor i forskningsstationen avser infrastruktur och forskningsutrustning under 2017. Högskolan i Halmstad kommer att vara en partner i forskningsstationen, där högskolans forskare garanteras tillgänglighet för att använda Bolmenstationen fullt ut för forskning, utveckling och innovation. Bolmens forskningsstation kommer att placeras vid Tiraholm, på Bolmens västra sida, i Hylte kommun.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag och är en av Sveriges största dricksvattenproducenter.


- En framväxande forskningsinfrastruktur i Halland och Hylte kommun skapar i detta avseende möjligheter att framöver attrahera forskare från olika vetenskapsområden och olika lärosäten, som tillsammans kan bidra med omfattande kunskap och kunskapsspridning kring vatten och vattnets värde för den hållbara samhällsutvecklingen, menar Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

För ytterligare information
Dag Hultefors (M) ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, 076-783 53 85
Göran Jönsson chef Grön tillväxt, regional samhällsplanering, 035-17 98 15