Psykiatrin ökar patienternas inflytande

Psykiatrin Halland har fastställt sin verksamhetsplan för 2017 där man har lagt stor vikt vid att harmoniera sin verksamhet med Region Hallands nyligen antagna hälso- och sjukvårdsstrategi för åren 2017–2025 samt att göra patienterna mer delaktiga i vården.

En viktig fråga är att öka patienternas kunskap och delaktighet i vården. Det ska bland annat bidra till att minska behovet av oplanerad vård.

Att förstå patienters och närståendes behov är viktigt för att kunna ta vara på deras synpunkter när man ska utveckla och förbättra vården, säger psykiatrinämndens ordförande Svein Henriksen (mp).

I detta arbete vill Psykiatrin Halland använda brukarrevisioner, vilket innebär att patientföreningarna granskar och utvärderar vården.

Samarbete över gränserna

Man vill också utveckla vårdprocesserna. Det ska bland annat innebära att stärka samarbetet mellan psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård samt med närsjukvård och kommuner. Psykiatrinämnden vill också undersöka om det är relevant att komplettera med nya utbudsformer för att kunna möta de behov som ligger mellan de redan etablerade vårdformerna. Detta skulle till exempel kunna innebära mellanvårdsformer, dagvårdsverksamhet och tvärdisciplinära mobila team.

Andra konkreta ambitioner när det gäller förbättringsarbete är att minska sjukfrånvaron och återinläggningarna samt öka antalet öppenvårdsbesök.

Minska kostnaderna för bemanningspersonal

En av de punkter som förväntas ge störst ekonomiskt utfall är minskningen av bemanningspersonal. Dessa kostnader är den enskilt största anledningen till att Psykiatrin Halland redovisar ett underskott på över 50 miljoner kr 2016. Målet är att man ska minska kostnaderna med minst 50 procent under 2017, vilket motsvarar 22 miljoner kronor.

Verksamhetsplanen finns för nedladdning här (PDF-dokument, 773 kB)

MER INFORMATION:
Goran Delic
Förvaltningschef, Psykiatrin Halland
Tfn: 0729-73 86 81

Svein Henriksen (mp)
Ordförande, psykiatrinämnden
Tfn: 070-610 81 98