Hallands besöksnäringsdag 2017 – fokus på kompetensutveckling och digitalt värdskap

På Region Hallands besöksnäringsdag 25 april presenteras ny kunskap och en rad nya satsningar:

  1. Senaste nytt om den halländska besöksnäringen.
  2. Visithalland.com en ny digital plattform inriktad på skapa förutsättningar för Hallands besöksnäring att nå ut på den internationella marknaden.
  3. Kompetens Destination Halland – en treårig utbildningssatsning för besöksnäringen. Anställda inom besöksnäringen i Halland erbjuds möjlighet till kompetensutveckling de närmaste tre åren. Genom det EU-finansierade projektet Kompetens Destination Halland kommer det bland annat genomföras en digital värdskapsutbildning och branschspecifika utbildningar.
  4. Digitalt värdskap – först ut i utbildningssatsningen inom ramen för Kompetens Destination Halland. Lyssna till Jan Gunnarsson som lyfter Värdskapet som ett verktyg för besöksnäringen att utveckla öppna och välkomnande verksamheter. Dessutom presenteras resultatet av den halländska besöksnäringens värdegrundsarbete som är ett led i värdskapsutbildningen.

 

Som press- och medierepresentant är du välkommen att delta på denna spännande halvdag 25 april på Gullbrannagården, Halmstad, kl. 8 – 13.

Mellan kl. 9.30 och 10 finns det möjlighet att ställa frågor till utvecklingsledare och branschföreträdare.

Hela programmet  finns här

Varmt välkommen!


För mer information kontakta
Utvecklingsledare/Affärsutveckling
Näringslivsavdelningen, Region Halland
Ann-Charlotte Ericsson
070-298 89 75
ann-charlotte.ericsson@regionhalland.se

Destination Halland 2020 är ett samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna och Region Halland, med syfte att stärka den halländska besöksnäringen. Denna aktivitet är en del av det arbetet och projektet är medfinansierat av Europeiska Unionen.