Pressinbjudan till mässkonferans Hållbara innovationer i Halland

Vi välkomnar press och media till mässkonferensen Hållbara innovationer i Halland den 8:e mars. Arrangör: Arena Grön Tillväxt.

Mässkonferensen består av utställningar och inspirationsseminarier. Utställningarna är goda exempel på företag tagit del av innovationsstöd genom Arena Grön Tillväxt. Det handlar bland annat om företag som utvecklat nya produkter inom gröna näringar som skogsförädling och livsmedelsförädling.

Tid: 8:e mars kl. 9-16
Mässan öppnar kl 9.

10.00 inspirationsseminarier med
Annika Axelsson, by Dem AB är pionjär inom ekologisk och etisk klädproduktion.
Anna Wiberg, är programchef för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.
Charlotte Lorentz Hjorth är VD för Krinova som är Sveriges största inkubator och science park inom matområdet.


Plats: Laxbutiken Heberg, Falkenberg


Arena Grön Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Energi och Miljöcentrum, Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Projektet har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi med innovationer i företag som drivkraft.


Frågor? kontakta gärna:
Jonas Möller Nielsen, regional samhällsplanering, Region Halland
jonas.nielsen@regionhalland.se
070-968 63 93


Magnus Falk, Energi- och MiljöCentrum
magnus.falk@emcsverige.se
073-404 44 70

Mer information finns på Arena Grön Tillväxts webbplats.