Positiv summering för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa summerade verksamhetsåret 2017 vid dagens sammanträde. Nämnden kunde konstatera att verksamheten har genomfört sina uppdrag med ett mycket bra resultat.

– Det är extra glädjande att utmaningarna som fanns vid årets början när det gäller bemanning och ny utrustning har hanterats så väl i verksamheten, vilket har lett till att tillgängligheten och produktionen har kunnat utvecklas på ett positivt sätt inom flera områden, säger ordförande Ann Molander (L).

I nämndens uppföljning av 2017 framgår att det fortfarande finns utmaningar framöver, bland annat när det gäller kompetensförsörj­ningen, den tekniska utvecklingen och tillgängligheten.  

– Medarbetarnas stora engagemang som syns i resultatet för 2017 är dock en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring av verksamheten under 2018, säger ordförande Ann Molander (L).

Driftnämnden beslutade även i ärenden om nämndens interna kontroll. Vidare togs beslut om att frisk­vårdsbidraget inom nämndens verksamhet likställs 2018 så att alla medarbetare får samma nivå på bidraget. Vid sammanträdet besökte driftnämnden också ambulans­stationen i Falkenberg för att få en lite mer fördjupad inblick i verksamheten.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnos och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70