Nu startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Halland

I mars startar lågtröskelverksamhet med sprututbyte i Halland.  Genom att införa ett sprututbytesprogram i Region Halland skapas en möjlighet att nå personer som injicerar droger för smittskyddsförebyggande åtgärder, provtagning och vaccination.

- Det är positivt att vi nu fått tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och att denna angelägna verksamhet kan starta upp i Halland säger Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård (L).

Verksamheten kommer att starta i mars i Halmstad för att under 2017 byggas upp i fler av de halländska kommunerna.  Verksamheten kommer i Halmstad att finnas vid Vårdcentralen Nyhem.

- Vi tror att en vårdcentral, som de flesta besöker och som erbjuder olika former av vård ger en större anonymitet än en särskild lokal, fortsätter Tommy Rydfeldt.
- Halmstad blir första kommun men vi planerar för att under 2017 även öppna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och psykiatrin.  Utgångspunkten för missbruks- och beroendevården i länet är att den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas det i en sammahållen vårdkedja där olika delar samverkar.

- Våra mottagningar kommer att bemannas av en sjuksköterska, med specialistkompetens, som kommer att arbeta i nära samverkan med de som arbetar med missbruksfrågor på vårdcentralerna, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland.

- Utgångspunkt när vi format verksamheten är att kunna nå en utsatt grupp, fortsätter Kjell Ivarsson. Det ska vara en lågtröskelverksamhet med geografisk närhet för de som verksamheten vänder sig till men också en närhet och enkelhet att komma i kontakt med vården. På så sätt skapar vi en möjlighet till att kunna fånga upp de här personerna, ge dem en kontakt med vården och även kunna bidra till ett förändrat beteende.

Under vintern har planering för verksamheten pågått. Dialog med de halländska kommunerna inleddes i slutet av förra året och en ansökan skickades in till IVO i januari. IVO har nu beviljat ansökan om tillstånd.

Bakgrund:
Regionstyrelsen beslöt 1 juni 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att bedriva lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. De årliga kostnaderna för Region Halland uppskattas till 1,2 Mkr per år och finansieras ur gemensam verksamhetsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Publicerat av Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 0729-86 72 41