Kvinnohälsovården i norra Halland slår ihop sin ultraljudsverksamhet för gravida

Från den 13:e november 2017 kommer gravida kvinnor i Falkenberg, Kungsbacka och Varberg att göra sina ultraljud på en gemensam mottagning på Kvinnohälsovården i Varberg.

Ny adress:Karta över Varberg
Kvinnohälsovården i Varberg
Västra Vallgatan 14

I dag har kvinnohälsovården i norra Halland tre mottagningar för ultraljudundersökningar Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Ultraljudsundersökningar blir allt mer avancerade och ger allt mer information om fostret. Vi behöver därför samla kompetensen till en mottagning för en god patientsäkerhet och en minskad sårbarhet att behöva ställa in ultraljudsundersökningar vid till exempel sjukdom.

- Med en större mottagning samlar vi kompetensen och skapar en verksamhet med stora möjligheter att utvecklas tillsammans för en ökad patientsäkerhet, säger Cathrine Albertsson, avdelningschef Kvinnohälsovården.

Den gemensamma mottagningen kommer att genomföra:

- Tidigt ultraljud i graviditetsvecka 12-13
- KUB-test i graviditetsvecka 12-13
- Rutinultraljud i graviditetsvecka 18-19

Ultraljud som kräver läkarkompetens kommer även fortsättningsvis att utföras på respektive Kvinnohälsovård.

För mer information:
Cathrine Albertsson, avdelningschef Kvinnohälsovården 072-566 06 16
Monica Burell, kommunikatör 0736-27 90 64