Invigning av verksamheten Barn och ungas psykiska hälsa Halland

Idag, fredag 3 mars, var det invigning och Öppet Hus i de nya lokalerna för ”Barn och ungas psykiska hälsa Halland”.

Under 2016 fick Närsjukvården Halland uppdraget att arbeta med måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetet drivs i nära samarbete mellan Närsjukvården, Psykiatrin, Hallands sjukhus och kommunerna.

- Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar och det är viktigt att fånga problemen så tidigt som möjligt, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Tidigare vilade ansvaret hos samtliga vårdcentraler i länet, men vi ser att det är bättre att samla kompetensen i ett team som arbetar hallandsövergripande.

Teamet för Barn och ungas psykiska hälsa Halland har varit igång sedan 1 november förra året. Och nu har verksamheten kommit på plats i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler centralt i Falkenberg. 

- Hit kommer man efter remiss från BUP eller från en vårdcentral, berättar Karin Borgman Remse, områdechef Vårdcentralen Halland.  Vi ser att den här verksamheten fyller ett viktigt område för barn med måttlig psykisk ohälsa. Det vill säga för de som inte har behov av den specialiserade vården hos BUP, men ändå behöver mer stöd än vad som alltid kan ges hos vårdcentralerna.

Teamet som består av psykologer och kuratorer arbetar hallandsövergripande och är inte knutet till någon specifik vårdcentral utan servar hela Halland. Sedan verksamheten startade igång i november förra året har runt 80 remisser kommit in till teamet.

Ordförande för Driftnämnden Närsjukvård, Tommy Rydfeldt tillsammans med vice ordförande Kerstin Zander, invigde traditionsenligt de nyrenoverade lokalerna med att klippa band och Karin Borgman Remse berättade om verksamheten. Därefter var det Öppet Hus med förfriskningar, rundtur i de nya lokalerna och tillfälle till dialog runt verksamheten med teamet.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Karin Borgman Remse, områdeschef Vårdcentralen Halland, 072-963 83 62