Pressinbjudan: Hjärtsvikt – en halländsk hjärtefråga

Bättre diagnostik och behandling kan dramatiskt förbättra de halländska hjärtsviktspatienternas livskvalitet. Det menar läkarna Björn Agvall och Ulf Ahremark. Med hjälp av, bland annat, en vidareutvecklad process för hjärtsjukvård vill de lyfta den halländska hjärtsviktsvården till en helt ny nivå.  

Studier visar på att många patienter i landet inte får adekvat behandling. ”Öppna jämförelser”, till exempel, visar att Halland är sämst när det gäller antalet hjärtsviktspatienter som får läkemedelsbehandling. Genom bättre förutsättningar att följa de nationella riktlinjerna för hjärtsviktsvården hoppas läkarna att resultatet ska förbättras.

Media hälsas välkomna att delta vid något av följande seminarier:

När: fredagen den 15 sep kl. 13.30–16.30
Var: Halmstad, Hotell Mårtensson

När: tisdagen den 19 sep kl.13.00–16.00
Var: Kungsbacka, Hotell Gottskär

När: fredagen den 22 sep kl. 13.30–16.30
Var: Varberg Stadshotell

Föreläsare:
Björn Agvall är distriktsläkare på Nyhems vårdcentral och har disputerat med en avhandling om hjärtsviktsmottagning i primärvård.

Ulf Ahremark är överläkare och kardiolog vid medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad och har ett särskilt intresse för hjärtsviktsomhändertagande.

Föreläsarna ställer gärna upp och svarar på frågor efter seminariet. Det kommer finnas tillfälle att fotografera.

Kontaktpersoner
Läkemedelskommittén Halland: ordförande Eva Ribom Bornefalk och enhetschef Magnus Bengtsson 035-13 65 20

Fakta/Hjärtsvikt
Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet för patienterna. Det finns i dag runt 200 000 patienter med folksjukdomen hjärtsvikt i Sverige. Det innebär att det på en medelstor halländsk vårdcentral finns minst 150 patienter med hjärtsvikt.  Kostnaden för vård och behandling i Sverige beräknas till 12–14 miljarder kronor per år.

Hjärtsvikt är inte alltid en lätt sjukdom att diagnostisera. Enligt det nationella kvalitetsregistret, RiksSvikt, uppfyller mer än 50 procent av patienterna inte kriterierna. Här kan, med andra ord, finnas patienter med felaktig diagnos.

Trots att det inom området hjärtsvikt finns väldokumenterade studier på hur patienter ska behandlas så finns det data som visar på att många patienter inte får adekvat basbehandling. Region Halland placerar sig, tyvärr, sämst när det gäller antalet hjärtsviktspatienter som får läkemedelsbehandling enligt Öppna jämförelser. Behandling efter sjukhusvårdad hjärtsvikt är dessutom dålig i riket överlag. Det finns, med andra ord, behov av att förbättre både diagnostik och behandling genom att mer strikt följa nationella riktlinjer.

Enligt en Sifo-undersökning vet 78 procent av patienter med hjärtsvikt inte vad sjukdomen innebär. Flertalet patienter har, med andra ord, dålig kunskap om sina mediciner och om sin sjukdom.

Det medför att de inte känner igen tecken på försämring och därmed inte kontaktar sin läkare i tid. Det resulterar i att de mer frekvent läggs in på sjukhus igen. Studier har visat att bättre vård och behandling kan förhindra 50 procent av alla sjukhusinläggningar av hjärtsviktspatienter.