Halland har Sveriges högsta fiberutbyggnadstakt

61 procent av hushållen i Halland hade tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 9,05 procent sedan 2015. Snittet för riket är 5,58 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2016.

-    Utbyggnaden har gått bra under året vilket vi både gläds åt och är stolta över, säger Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Halland.  Även om det fortfarande är en bit kvar till målet att 90 procent av hushållen i regionen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020 så har vi en plan för Halland.

- Regionens samverkansavtal med IP-Only innebär att alla fastigheter i Halland kommer att erbjudas fiberanslutning. Det handlar också om att få upp viljan att ansluta sig. Här ligger förmodligen den största utmaningen. Något vi jobbar på tillsammans med de halländska kommunerna. Det handlar om att kunna bo och verka i hela Halland och att ha möjligheten att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Bland regionens kommuner har Halmstad och Varberg kommit längst med drygt 70 procent fiberanslutna hushåll.  Varberg har högst täckning på landsbygden 52 %. En viktig orsak har varit aktiva landsbygdsföreningar och landsbygdsrådet. 

Hylte kommun har den ojämförligt snabbaste tillväxten med 29,38 procents ökning och Falkenberg 13,69 procent. Båda kommunerna har i stort sett täckt hela sin yta med planer för utbyggnad. Även Laholm har i stort sett heltäckande planer både i tätort och på landsbygd

-    Samverkansavtal med IP-Only har resulterat i att över 15 000 hushåll under året fått erbjudande om höghastighetsfiber vilket inte fullt ut syns i PTS statistik.  Vi räknar med att siffrorna får ett genomslag i statistiken 2017/2018, avslutar Dag Hultefors.


För ytterligare information
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Ellinore Svan, utvecklingsledare Regional samhällsplanering
Tfn: 076-7756895
E-post: ellinore.svan@regionhalland.se

Olof Eriksson, projektledare Regional samhällsplanering
Tfn: 072-9738633
E-post: olof.eriksson@regionhalland.se

Om PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.
PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se